เท-พื้น 01 เท-พื้น 02 เท-พื้น 03 เท-พื้น 04  
2018-1 2018-2 2018-3 2018-4 2018-5
2018-6 2018-7 2018-8 2018-9 2018-10
2018-11 2018-12 2018-13 2018-14 2018-15
2018-16 2018-17 2018-18 2018-19 2018-20
2018-21 2018-22 2018-23 2018-24 2018-25
2018-26 2018-27 2018-28 2018-29 2018-30

พิชิตการช่าง   111/1214 ม.1 ถนนพระองค์เจ้าสาย ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทร. ช่างพิชิต 086-9010972 , 086-8667059   E-Mail : nong_fig@hotmail.com

รับต่อเติมบ้าน-อาคาร,โครงหลังคา,ก่อฉาบ,ปูกระเบื้อง,เคาน์เตอร์ครัว,ประปา,ไฟฟ้า,ทาสี