งานห้องน้ำ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2018-1

2018-2

2018-3

2018-4


พิชิตการช่าง   111/1214 ม.1 ถนนพระองค์เจ้าสาย ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทร. ช่างพิชิต 086-9010972 , 086-8667059   E-Mail : nong_fig@hotmail.com

รับต่อเติมบ้าน-อาคาร,โครงหลังคา,ก่อฉาบ,ปูกระเบื้อง,เคาน์เตอร์ครัว,ประปา,ไฟฟ้า,ทาสี