01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

2018-1

2018-2

2018-3

2018-4

2018-5

2018-6

2018-7

2018-8

2018-9

2018-10

2018-11

2018-12

2018-13

2018-14

2018-15

2018-16

2018-17

2018-18

2018-19

2018-20

2018-21

2018-22

2018-23

2018-24

2018-25

2018-26

2018-27

     

พิชิตการช่าง   111/1214 ม.1 ถนนพระองค์เจ้าสาย ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทร. ช่างพิชิต 086-9010972 , 086-8667059   E-Mail : nong_fig@hotmail.com

รับต่อเติมบ้าน-อาคาร,โครงหลังคา,ก่อฉาบ,ปูกระเบื้อง,เคาน์เตอร์ครัว,ประปา,ไฟฟ้า,ทาสี