งานต่อเติม บ้านที่อยู่อาศัย

 
งานต่อเติม 01 งานต่อเติม 02 งานต่อเติม 03 งานต่อเติม 04 งานต่อเติม 05
งานต่อเติม 06 งานต่อเติม 07 งานต่อเติม 08 งานต่อเติม 09 งานต่อเติม 10
งานต่อเติม 11 งานต่อเติม 12 งานต่อเติม 13 งานต่อเติม 14 งานต่อเติม 15
งานต่อเติม 16 งานต่อเติม 17 งานต่อเติม 18 งานต่อเติม 19 งานต่อเติม 20
งานต่อเติม 21 งานต่อเติม 22 งานต่อเติม 23 งานต่อเติม 24 งานต่อเติม 25
งานต่อเติม 26 งานต่อเติม 27 งานต่อเติม 28 งานต่อเติม 29 งานต่อเติม 30
งานต่อเติม 31 งานต่อเติม 32 งานต่อเติม 33 งานต่อเติม 34 งานต่อเติม 35

พิชิตการช่าง   111/1214 ม.1 ถนนพระองค์เจ้าสาย ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทร. ช่างพิชิต 086-9010972 , 086-8667059   E-Mail : nong_fig@hotmail.com

รับต่อเติมบ้าน-อาคาร,โครงหลังคา,ก่อฉาบ,ปูกระเบื้อง,เคาน์เตอร์ครัว,ประปา,ไฟฟ้า,ทาสี